Přeskočit na obsah

OSTRÉ HRANY ​ ​

Věnujeme se všem typům zadání od návrhů novostaveb, přes rekonstrukce až po urbanistické koncepce a územní plánování. 

Zajišťujeme komplexní projektovou, inženýrskou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti projektování a realizace staveb. Klientům nabízíme veškeré služby spojené s návrhem staveb. Od konzultací před zahájením projektu a specifikace zadání. Přes návrh studie a průzkumy stavby, následované dalšími fázemi dokumentace podle potřeby daného proejktu a to včetně komunikace s úřady a zajištění souhlasů a povolení. Až po autorský a technický dozor na stavbě.

Ing. et Ing. arch. František Denk Ph.D.
architekt, statik, pedagog a výzkumník
číslo autorizace ČKAIT 0014141
obory: Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb
Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková
architektka, urbanistka a grafička
číslo autorizace ČKA 4392
typ autorizace A: obor architektura (A.1)